Мультимедійність в інтернет-журналістиці : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійної програми «Журналістика» денної та заочної форм навчання / М. В. Чабаненко. Запоріжжя : Просвіта, 2018. 80 с.

 

 

Мультимедійність в інтернет-журналістиці : методичні вказівки до підготовки курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Журналістика» / [уклад. М. В. Чабаненко].  Запоріжжя : Кругозір, 2015. 48 с.

 

 

Костюк В.В., Усманова О.В., Чабаненко М.В. Теорія і методика журналістської творчості : методичні вказівки до підготовки курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійної програми «Журналістика». Запоріжжя : КСК-Альянс, 2019. 48 с.

 

 

Чабаненко М. В. Основи інтернет-журналістики : навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Журналістика». Запоріжжя : «Просвіта», 2013. 112 с.

 

 

 
Чабаненко М. В. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2012. 120 с.

 

 

 
Інтернет-журналістика: методичні рекомендації до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (для студентів 4 курсу денного відділення напряму підготовки «Журналістика») / Укладач : М. В. Чабаненко. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. 48 с.

 

 
Газетно-журнальне виробництво : методичні рекомендації до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи (для студентів 2 курсу денного відділення напряму підготовки «Журналістика») / Укладачі : Ю. В. Безотосна, Ю. О. Ботнер, М. В. Чабаненко. Запоріжжя :  ЗНУ, 2011. 56 с.  

 

 
Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. 183 с.